Nederland heeft altijd in strijd geleefd met water. Dat is nu voorbij. We zien water niet meer als vijand, maar als bondgenoot. De grote vraagstukken rondom veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van water vragen om slimme oplossingen. Daarvoor is kennis, samenwerking en daadkracht nodig. Zo zoeken we naar de beste oplossingen, die mens en water ruimte geven in een deltagebied en mondiaal kunnen worden toegepast.

Bij complexe deltavraagstukken vormt Delta Platform een schakel tussen overheid en experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten en bedrijven. Ook betrekken we bewoners van de delta bij die vraagstukken en de voorgestelde oplossingen. Door deze integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het hbo onderwijs en internationale delta-innovaties.

" Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft in een delta. De mensen die hier leven en werken staan voor enorme uitdagingen. "